Марія Самборська

Марія Самборська

учителька хімії

«Мети досягає той, хто її прагне»

Біографія

В 2011р. – закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Хімія»,  кваліфікація хімік, викладач хімії.Продовжила навчання в аспірантурі за спеціальністю «Неорганічна хімія». Під час навчання опублікувала 15 наукових праць з них 2 статті в наукометричних  журналах, 6 у фахових виданнях, отриманий патент України на винахід, а також основні результати дослідження представляла на 5 міжнародних наукових конференціях.

2017р.- захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин на тему «Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», місто Дніпро та здобула науковий ступінь кандидат технічних наук.

З 2011 р – працюю викладачем хімічних дисциплін Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету.

З 2021 р – вчитель хімії в Католицькому ліцеї святого ВасиліяВеликого, де я зможу розвиватись не тільки інтелектуально та професійно, а й збагачуватись духовно.

Для навчання використовую інноваційні технології, дослідницькі, пояснювально-ілюстративні, демонстраційні, інтерактивні методи навчання, які істотно підсилюють мотивацію вивчення хімії, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання.

Професійне кредо:«Найвище мистецтво вчителя  – розбудити радість у творчості і знаннях»(А. Енштейн)